MAH Registration (Držitelia registrácie humánneho lieku)

S potešením oznamujeme, že slovenský systém overovania liekov je napojený na produkčné prostredie EU Hub-u od 26. júna 2018.
A zároveň Vám oznamujeme, že sme spustili registráciu MAH-ov prostredníctvom nášho portálu.

Zmluva medzi SOOL-om a MAH/ Splnomocneným zástupcom je generovaná po vyplnení všetkých potrebných údajov v registrácii.  Koncept zmluvy si môžete stiahnuť TU. 

 

Registrácia nie je určená pre lekárne a distribútorov.Kto sa môže registrovať?

Registrácia je určená pre samotných MAH-ov, ale aj pre spoločnosti, ktoré zastupujú jedného alebo viacerých MAH-ov na základe splnomocnenia (vzor splnomocnenia nájdete na našej stránke tu).

 

Ako sa registrovať?

Registrácia sa skladá zo 4 hlavných časti:

  1) Prihlásenie používateľa

  2) Informácie o Spoločnosti / MAH-ovi

  3) Autorizácia Spoločnosti / MAH-a (SOOL autorizuje Spoločnosť / MAH-a)

  4) Podpísanie a nahratie zmluvy

 

Prihlásenie používateľa

- používateľ v úvodnom okne klikne na tlačidlo "Registrácia".
- následne vyplní základne informácie o používateľovi, ktorý sa prihlasuje, názov spoločnosti / MAH-a a daňové identifikačné číslo pod ktorým je vedený tento subjekt.
- v prípade, že pridávate viacej MAH-ov je potrebné zadať iba jedného (prvého) a v nasledujúcich krokoch bude možné pridať aj ostatných MAH-ov.
- po vyplnení údajov Vám príde email na overenie správnosti zadaných údajov.

 

Informácie o Spoločnosti / MAH-ovi

- v tomto bode je potrebné zadať všetky požadované informácie o spoločnosti / MAH-ovi.
- zadať kontaktnú osobu, ktorá bude oprávnená komunikovať so SOOL-om.
- reprezentanta spoločnosti, ktorý právne môže vystupovať za spoločnosť / MAH-a.

- pridať všetkých MAH-ov, ktorých spoločnosť zastupuje (ak ide len o jedného MAH-a údaje sú pred vyplnené a je potrebné ich len potvrdiť).

1.4 MAHovia

- Marketingové autorizačné číslo = číslo registrácie na ŠUKL (v prípade centralizovaných liekov, iba tie ktoré sú marketované na Slovenskom trhu)
- Marketingové Autorizačné Meno = Názov produktu, bez sily a množstva (iba názov), 
V prípade, že máte viacej produktov (viac ako 20) môže zoznam nahrať aj cez Excel report, ktorý nám môžete poslať cez email. V takomto prípade, nahrajte iba jeden produkt a ostatné nám pošlite emailom.

-------------------------------------
- na záver je potrebné potvrdiť správnosť zadania všetkých údajov. Po potvrdení sa formulár odošle na autorizáciu.

Po odoslaní údajov na autorizáciu si môže spoločnosť / MAH pozrieť koncept zmluvy. Finálnu verziu pripravenú na podpis si môže stiahnuť až po autorizácii.

 

 

Autorizácia Spoločnosti / MAH-a (SOOL autorizuje Spoločnosť / MAH-a)

- SOOL na základe informácii od ŠUKL a priložených dokumentoch autorizuje Spoločnosť / MAH-a alebo môže poslať žiadosť späť na opravenie / doplnenie.

 

 

Podpísanie a nahratie zmluvy

- po autorizovaní zo strany SOOL príde používateľovi informácia, že spoločnosť / MAH bol-a autorizovaná.
- je potrebné v tomto bode znovu sa prihlásiť na portál a stiahnuť finálnu verziu zmluvy.
- následne ju podpísať a nahrať do systému späť.
- SOOL skontroluje podpísanú zmluvu a schváli registráciu spoločnosti / MAH-ovi.

 

V tomto momente je spoločnosť zaregistrovaná do systému.