EMVO

Európska organizácia pre overenie liekov (EMVO) prevzala zodpovednosť za pokrok vo vytváraní Európskeho systému overovania liekov (EMVS). Systém EMVS je v súlade so smernicou EÚ o falšovaných liekoch (FMD) a delegovaným nariadením (DR).
Zabezpečuje zavedenie fungujúceho, bezpečného, interoperabilného a nákladovo efektívneho systému v celej Európe.

EMVO je belgická nezisková organizácia zastupujúca zainteresované strany zjednotené pre zabezpečenie legálneho dodávateľského reťazca proti falšovaným liekom.

Jej zakladajúcimi členmi sú:

  • EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), - Európska federácia farmaceutického priemyslu a združení
  • Medicines for Europe (The European Generic and Biosimilar Medicines Association), - Európska asociácia pre generické a biologicky podobné lieky
  • PGEU (The Pharmaceutical Group of the European Union), - Farmaceutická skupina pri Európskej únii
  • GIRP (The European Healthcare Distribution Association) - Európske združenie pre distribúciu zdravotníckych pomôcok and
  • EAEPC (The European Association of Euro-Pharmaceutical Companies). - Európske združenie európskych farmaceutických spoločností

Ďalšie informácie o smernici o falšovaných liekoch z pohľadu Európskej komisie sú k dispozícii: 
https://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines_en or https://emvo-medicines.eu.