END POINTS IQE/PROD

END PONTS PRE IQE SK-NMVS

 

NMVS WebGUI - Aplikácia cez webový prehliadač

NMVS PKI Portal - Portál na stiahnutie certifikátu

NMVS Single Pack Transactions

NMVS PKI web services

NMVS Bulk Transaction web services

NMVS Mixed Bulk Transaction web services

NMVS Master Data web services

NMVS Support web services

 

 

END POINTS PROD SK-NMVS

 

NMVS WebGUI - Aplikácia cez webový prehliadač

NMVS PKI Portal - Portál na stiahnutie certifikátu

NMVS Single Pack Transactions

NMVS PKI web services

NMVS Bulk Transaction web services

NMVS Mixed Bulk Transaction web services

NMVS Master Data web services

NMVS Support web services