Informácie pre IT Dodávateľov

ZISTENIA Z PRAXE

Systém nám už niekoľko dní funguje a narazili sme na niekoľko drobných problémov:
 

- Exspirácia v 2D kóde s dátumom na konci 00. Je potrebné, aby dátum exspirácie bol poslaný presne, ako je zaznačený v 2D kóde. Stalo sa, že namiesto 00, softvér poslal exspiráciu na konci s 01. Napr.: Exspirácia bola 210600, ale systém posielal 210601. 
- Veľké a malé písmena v šarži alebo sériovom čísle. Je potrebné dodržiavať malé a veľké písmena, inak ide o úplne inú šaržu alebo sériové číslo. V šarži alebo v SN môžu byť použité aj kombinované písmena. To znamená mix malých a veľkých písmen. Nie je možne nastaviť softvér iba na posielanie veľkých, alebo malých písmen.
- Prepínanie klávesnice US/SK. Systém zaznamenal, že softvér poslal vymenené písmena v šarži alebo sériovom čísle a boli zamenené písmena Y/Z. Je potrebné ošetriť softvérom (nastavením čítačky), aby sa nedal prepínať jazyk čítačky.

SOLIDSOFT spoločnosť, ktorá dodáva systém do niektorých krajín ako je napríklad Česká republika vydala dokument, ktorý popisuje niektoré situácie a ich riešenie. Dokument nájdete TU - Understanding Keyboard Emulation (pdf).

  • Prezentácie z 2. Seminára pre IT Dodávateľov softvéru pre distribútorov a lekárne - môžete stiahnuť nižšie v časti:"Dôležité dokumenty"
  • Vzor testovacích krabičiek vo formáte GTIN a PPN si môžete stiahnuť nižšie v časti:"Dôležité dokumenty"
  • Na portaly pre SWS je možné testovať všetky funkcionality SK-NMVS, ktoré sú dostupné pre verziu 1.000.010

Zoznam registrovaných IT Dodávateľov:

NRSYS, s.r.o.                                                   LGR electronic, spol. s r.o.                          Alliance Healthcare, s.r.o.              ICZ Slovakia, a.s.
LCS Electronics, spol. s r.o.                     Počítače a programovanie                        ESO9 Slovakia, s.r.o.                          STAPRO SLOVENSKO, s.r.o.
ORIWIN. s.r.o.                                               bytemar, s.r.o.                                                    W.I.S., s.r.o.                                              Movilitas Belgium BVBA
PahrmaServis, s.r.o.                                    PROSOFT, spol. s r.o.                                    TIENCOM, s.r.o.                                   Adhertec, s.r.o.
Movianto Česká republika, s.r.o.        STINA Medical Solutions GmbH           Ally Soft, spol. s r.o.                            Soft for Solutions, a.s.
Adents                                                               TCK GmbH                                                         Snap Consulting                                  Medimex SK s.r.o.
ARIES IT, spol. s r.o.                                    Oracle Slovakia                                                Asseco solutions, a.s.                       Počítačové služby spol. s r.o.
BI4U, s.r.o.                                                        FeMA, s.r.o.                                                    KASO TECHNOLOGIES, s. r. o.           Llarik, s.r.o.
Autocont a.s.


Užitočné informácie

 

Vzory kódov

Vzor balenia liečivého prípravku, ktorý obsahuje dátové prvky. (GTIN FORMÁT)

 

 

Vzor balenia liečivého prípravku, ktorý obsahuje dátové prvky. (PPN FORMÁT)

Data Matrix Code

A) Product number =GTIN
B) Product number =PPN

A)  B) 


 V prípade, že ste dodávateľ lekárnického systému alebo systému pre distribútorov liečivých prípravkov. A nemáte ešte prístup k technickej dokumentácii na implementáciu funkcionality verifikovania liekov.

 Tak nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu: kancelaria@sool.sk 

 

 


Dôležité dokumenty:

Data Content of the Data Matrix Code (256kB, pdf) - infrormácie o obsahu šecifického identifikátora, ktorý bude na balení lieku.

Prezentácia WorkShop 2 - GUBA (3871kB, ppt) - prezentácia zo Seminára pre IT dodávateľov 18.09.2018, verzia p. Guba  
Prezentácia WorkShop 2 - ONDROVIC (7890kB, ppt) - prezentácia zo Seminára pre IT dodávateľov 18.09.2018, verzia p. Ondrovič

 Nové (29/11/18) - Implementation Guideline NMVS Blueprint Core 1.02 (3,56MB, pdf)