Kontakty

Slovenská organizácia pre overovanie liekov - SOOL
Slovak Medicines Verification Organization


Sídlo združenia:
Einsteinova 11
851 01  Bratislava
Slovenská republika
(Budova RAVAK)


E-mail:kancelaria@sool.sk
Tel.: +421 2 2078 9464
Registračný úrad - Okresný úrad Bratislava
IČO51019868
DIČ: 2120574412
IČ DPH: SK2120574412
 

Bankové údaje:
VÚB Banka
IBAN SK20 0200 0000 0038 4904 4559
Kód banky: 0200
SWIFT kód: SUBASKBX