SOOL stanovila výšku poplatku za využívanie Slovenského verifikačného systému

Bratislava 18.07.2018

Slovenská organizácia pre overovanie liekov – SOOL – na základe  zoznamu držiteľov registrácie humánneho lieku na Slovensku (MAH), ktorý obdržala od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL) ako oficiálny zoznam MAH-ov, ktorých lieky podliehajú FMD legislatíve a na základe zverejneného a predstavenstvom SOOL schváleného mechanizmu pre výpočet poplatku za zriadenie a prevádzku Slovenského verifikačného systému na overovanie pravosti liekov pre MAH-ov (mechanizmus výpočtu nájdete TU) určila výšku tohto poplatku pre rok 2019 na sumu:

 

7.500 EUR na  jedného MAH-a

 

Táto suma bude SOOL-om fakturovaná každému MAH-ovi, alebo jeho splnomocnenému zástupcovi, po uzatvorení zmluvy s príslušným MAH-om / splnomocnencom, ktorý je uvedený v horeuvedenom zozname MAH-ov.

 

Registračný portál pre MAH-ov, prostredníctvom ktorého sa MAH môže registrovať pre účely plnenia si svojich zákonných povinností voči SOOL-u je prístupný  tu.