Výrobcovia/ MAH

 

      

  • Zmluva medzi SOOL a MAH/ splnomocnený zástupcom je dostupná na portály pre MAH (Portál) po vyplnení všetkých potrebných údajov. Koncept zmlzvy si môžete pozrieť TU.
  • SOOL zverejnil výšku poplatku za využívanie Slovenského verifikačného systému. Viac informácii nájdete v novinke.
  • SOOL informuje, že registračný portál pre MAH-ov, na ktorom bude dostupná zmluva bude spustený do konca Júla 2018. O spustení portálu budeme všetkych MAH-ov informovať. 
  • EMVO oznamuje, že nová verzia portálu pre OBP bude k dispozícii od 11. apríla 2018. Viac informácii nájdete v časti "Dôležité dokumenty".
  • SOOL zverejnil princípy pre tvorbu poplatkov za využívanie SK-NMVS môžete si ho stiahnuť nižšie v časti "Dôležité dokumenty".
  • SOOL vypracoval vzor plnomocenstva pre zástupcov, ktorí budú zastupovať MAH-a/ov voči SOOL-u. Vzor plnomocenstva je v dvojjazyčnom formáte a môžete si ho stiahnuť nižšie v časti "Dôležité dokumenty".

 


     

    Dôležité dokumenty: