Veľkoobchodný distribútor

Slovenský verifikačný systém je plne funkčný a koncový užívatelia sa môžu prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov do neho pripojiť.
Vstupovať do systému a overovať liečivé prípravky budete najčastejšie cez svoje existujúce distribučné informačné systémy (DIS), ale v prípade nedostupnosti DIS je možnosť sa pripojiť na verifikačný systém prostredníctvom webovej stránky.
Na to aby ste sa dokázali pripojiť na túto stránku musíte vykonať niekoľko úkonov. Návod ako sa pripojiť na webovú stránku Slovenského verifikačného systému nájdete tu:

Postup ako sa prihlásiť do SK-NMVS ( 419 kB, pdf)

 

Čo je potrebné vykonať zo strany distribútorov?

- Synchronizovať sa s ich MAHmi
- Prispôsobiť svoje IT systémy pre manipuláciu so serializovanými výrobkami vrátane napojenia na SK NMVS interface
- Prispôsobiť svoje procesy na spravovanie produktov so serializovanými aj neserializovanými baleniami v prechodnom čase
- Byť pripravení na dodávky serializovaných balení produktov od všetkých MAHov
- Verifikovať dodané produkty a hlásiť zistené falzifikáty

 

INFORMÁCIA:  V prípade, že MAH alebo jeho zazmluvnený partner (tretia osoba) ma licenciu na distribúciu lieku na Slovenský trh, potom si môže zvoliť z dvoch možností:

1. Povinosti vyplývajúce s FMD bude plniť prostredníctvom svojho OBP (zvyčajne cez materskú spoločnosť);
2. Tieto povinnosti bude plniť prostredníctvom pripojenia sa na Sk-NMVS  (musí podstúpiť ten istý proces pripojenia, ako každý iný lokálny distribútor vrátane finančného krytia vývoja a nasadenia príslušného IT systému)
 


Distribučné prostredie - Scenáre