Verejné a nemocničné lekárne

Registrácia (novej) LEKÁRNE pre účely pripojenia sa do Národného verifikačného systému.

 

 • Ako zistím svoje prístupové údaje do SK-NMVS, keď mi neprišiel žiaden email? Viac https://www.sool.sk/sk/ako-zistim-svoje-pristupove-udaje-do-sk-nmvs 
   
 • Slovenská lekárnická komora v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre overovanie liekov vydáva Usmernenie k overovaniu bezpečnostných prvkov liekov pre koncových užívateľov. Usmernenie nájdete TU.
 • Slovenský verifikačný systém je plne funkčný a koncový užívatelia sa môžu prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov do neho pripojiť.
  Vstupovať do systému a overovať liečivé prípravky budete najčastejšie cez svoje existujúce lekárnické informačné systémy (LIS), ale v prípade nedostupnosti LIS je možnosť sa pripojiť na verifikačný systém prostredníctvom webovej stránky.
  Na to aby ste sa dokázali pripojiť na túto stránku musíte vykonať niekoľko úkonov. Návod ako sa pripojiť na webovú stránku Slovenského verifikačného systému nájdete tu:

  Postup ako sa prihlásiť do SK-NMVS ( 419 kB, pdf)

 

 

 • Slovenská organizácie pre overovanie liekov na základe dohody so Slovenskou lekárnickou komorou, dohodla u dodávateľa zvýhodnené ceny na nákup 2D čítačiek, ktoré sú potrebné na overovanie pravosti liekov podľa Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach... (povinnosť začína platiť od 9.2.2019).
  V ponuke je viacero typov 2D čítačiek, všetky ponúkané čítačky sú podporované a spĺňajú všetky technické požiadavky systému.
  Špeciálne ceny sú dostupné iba pre lekárne a distribútorov liekov na tejto adrese: https://datacomp.sk/sool_a307.html
  Presný postup, ako si objednať nájdete na tejto adrese alebo v priloženom dokumente.